HW Marathi

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९ : भाजपच्या १२५ उमेदवारांची यादी

Pooja Jaiswar
[ult_tab_element tab_style=”Style_4″ tab_animation=”Slide-Zoom” tab_title_color=”#000000″ tab_hover_background_color=”#ff7200″ acttab_background=”#ff7200″ tabs_border_radius=”10″ resp_style=”Icon” container_border_style1=”border-style:none;|border-radius:3px;|border-color:#000000;”][single_tab title=”भाजप” tab_id=”6698582d-8d89-6″][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”” icon_color=”” font_size_icon=”20″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^73322|url^https://hindi.hwnews.in/wp-content/uploads/2019/10/images-2.jpg|caption^null|alt^null|title^images (2)|description^null” desc_font_size=”desktop:15px;” desc_font_line_height=”desktop:15px;”]

क्रमांक
विधानसभा मतदारसंघ
उमेदवाराचे नाव
1 नागपूर दक्षिण पश्चिम देवेंद्र फडणवीस
2 कोथरुड चंद्रकांत पाटील
3 शहादा राजेश पडवी
4 नंदूरबार विजयकुमार गावित
5 नवापूर भारत गावित
6 धुळे ग्रामीण ज्ञानज्योती मनोहर भदाने पाटील
7 सिंदखेडा जयकुमार रावल
8 रावेर हरिभाऊ जावळे
9 भुसावळ संजय सावकारे
10 जळगाव शहर सुरेश भोळे
11 अंमळनेर शिरीष चौधरी
12 चाळीसगाव मंगेश रमेश चव्हाण
13 जामनेर गिरीश महाजन
14 मलकापूर चैनसुख संचेती
15 चिखली श्वेता महाले
16 खामगाव आकाश फुंडकर
17 जळगाव (जामोद) डॉ संजय कुटे
18 अकोट प्रकाश भारसाकळे
19 अकोला पश्चिम गोवर्धन शर्मा
20 अकोला पूर्व रणधीर सावरकर
21 मूर्तिजापूर हरिश पिंपळे
22 वाशिम लखन मलिक
23 कारंजा राजेंद्र पटनी
24 अमरावती सुनील देशमुख
25 दर्यापूर रमेश बुंदिले
26 मोर्शी डॉ अनिल बोंडे
27 आर्वी दादाराव केचे
28 हिंगणघाट समीर कुणावार
29 वर्धा डॉ पंकज भोयर
30 सावनेर डॉ राजीव पोतदार
31 हिंगणा समीर मेघे
32 उमरेड सुधीर पारवे
33 नागपूर दक्षिण मोहन मते
34 नागपूर पूर्व कृष्णा खोपडे
35 नागपूर मध्य विकास कुंभारे
36 नागपूर पश्चिम सुधाकर देशमुख
37 नागपूर उत्तर डॉ मिलिंद माने
38 अर्जुनी मोरगाव राजकुमार बडोले
39 तिरोरा विजय रहांगदळे
40 आमगाव संजय पुरम
41 आरमोरी कृष्णा गजभे
42 गडचिरोली डॉ देवराव होळी
43 राजुरा संजय धोटे
44 चंद्रपूर नाना श्यामकुळे
45 बल्लारपूर सुधीर मुनगंटीवार
46 चिमूर किर्तीकुमार भांगडिया
47 वणी संजीव रेड्डी बोदकुरवार
48 राळेगाव अशोक उईके
49 यवतमाळ मदन येरावार
50 आर्णी डॉ संदीप धुर्वे
51 भोकर बापूसाहेब गोरठेकर
52 मुखेड डॉ तुषार राठोड
53 हिंगोली तानाजी मुटकुळे
54 परतूर बबनराव लोणीकर
55 बदनापूर नारायण कुचे
56 भोकरदन संतोष रावसाहेब दानवे पाटील
57 फुलंब्री हरिभाऊ बागडे
58 औरंगाबाद पूर्व अतुल सावे
59 गंगापूर प्रशांत बंब
60 चांदवड डॉ राहुल आहेर
61 नाशिक (मध्य) देवयानी फरांदे
62 नाशिक (पश्चिम) सीमा हिरे
63 डहाणू प्रकाश धनारे
64 विक्रमगड हेमंत सावरा
65 भिवंडी (पश्चिम) महेश चौगुले
66 मुरबाड किसन कथोरे
67 कल्याण (पूर्व) गणपत गायकवाड
68 डोंबिवली रवींद्र चव्हाण
69 मिरा भायंदर नरेंद्र मेहता
70 ठाणे संजय केळकर
71 ऐरोली संदीप नाईक
72 बेलापूर मंदा म्हात्रे
73 दहिसर मनिषा चौधरी
74 मुलुंड मिहिर कोटेचा
75 कांदिवली (पूर्व) अतुल भातखळकर
76 चारकोप योगेश सागर
77 गोरेगाव विद्या ठाकूर
78 अंधेरी (पश्चिम) अमित साटम
79 विले पार्ले पराग आळवणी
80 घाटकोपर (पश्चिम) राम कदम
81 वांद्रे (पश्चिम) आशिष शेलार
82 सायन कोळीवाडा कॅ तमीळ सेल्वन
83 वडाळा कालिदास कोळंबकर
84 मलबार हिल मंगलप्रभात लोढा
85 पनवेल प्रशांत ठाकूर
86 पेण रविशेठ पाटील
87 शिरुर बाबुराव काशिनाथ पाचर्णे
88 इंदापूर हर्षवर्धन पाटील
89 पिंपरी चिंचवड लक्ष्मण जगताप
90 भोसरी महेश किसान लांडगे
91 वडगाव शेरी जगदीश मुळीक
92 शिवाजीनगर सिद्धार्थ पद्माकर शिरोळे
93 खडकवासला भीमराव तापकीर
94 पर्वती माधुरी मिसाळ
95 हडपसर योगेश टिळेकर
96 पुणे कॅन्टोन्मेंट सुनील कांबळे
97 कसबा पेठ मुक्ता टिळक
98 अकोले वैभव पिचड
99 शिर्डी राधाकृष्ण विखे पाटील
100 कोपरगाव स्नेहलता कोल्हे
101 नेवासा बाळासाहेब मुरकुटे
102 शेवगाव मोनिका राजळे
103 राहुरी शिवाजीराव कर्डिले
104 श्रीगोंदा बबनराव पाचपुते
105 कर्जत जामखेड राम शिंदे
106 गेवराई अ‍ॅडलक्ष्मण पवार
107 माजलगाव रमेश आडसकर
108 आष्टी भीमराव धोंडे
109 परळी पंकजा गोपीनाथराव मुंडे
110 अहमदपूर विनायक किसन जाधव
111 निलंगा संभाजी निलंगेकर
112 औसा अभिमन्यू पवार
113 तुळजापूर राणा जगजितसिंग पाटील
114 सोलापूर शहर उत्तर विजयराव देशमुख
115 सोलापूर शहर दक्षिण सुभाष देशमुख
116 वाई मदन भोसले
117 माण जयकुंमार गोरे
118 कराड दक्षिण अतुल भोसले
119 सातारा शिवेंद्रराजे भोसले
120 कोल्हापूर दक्षिण अमल महाडिक
121 इचलकरंजी सुरेश हळवणकर
122 मिरज सुरेश खाडे
123 सांगली सुधीर गाडगीळ
127 शिराळा शिवाजीराव नाईक
125 जत विलासराव जगताप

[/info_list_item][/info_list][/single_tab][single_tab title=”काँग्रेस” tab_id=”1569922573185-2-4″][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^114292|url^https://hwnews.in/wp-content/uploads/2019/10/images-4.jpg|caption^null|alt^null|title^images (4)|description^null”]

क्रमांक
विधानसभा मतदारसंघ
उमेदवाराचे नाव
1 अॅड. के. सी पाडवी अक्कलकुवा
2 पद्माकर वळवी शहादा
3 शिरीष नाईक नवापूर
4 शिरीष चौधरी रावेर
5 हर्षवर्धन सपकाळ बुलढाणा
6 अनंत वानखेडे मेहकर
7 अमित झनक रिसोड
8 वीरेंद्र जगताप धामणगाव रेल्वे
9 यशोमती ठाकूर तिवसा
10 अमर काळे आर्वी
11 रणजित कांबळे देवळी
12 सुनील केदार सावनेर
13 नितीन राऊत नागपूर उत्तर
14 विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी
15 सतीश वर्जूरकर चिमूर
16 प्रतिभा धानोरकर वरोरा
17 बाळासाहेब मंगळूरकर यवतमाळ
18 अशोक चव्हाण भोकर
19 डी पी सावंत नांदेड
20 उत्तर वसंतराव चव्हाण नायगाव
21 रावसाहेब अनंतपूरकर देगलूर
22 संतोष टारफे कळमनुरी
23 सुरेश वर्पूरडकर पाथरी
24 कल्याण काळे फुलंब्री
25 शेष आसिफ शेख रशीद मालेगाव मध्य
26 रोहित साळवे अंबरनाथ
27 सय्यद हुसेन मीरा भायंदर
28 सुरेश कोपरकर भांडुप पश्चिम
29 अशोक जाधव अंधेरी वेस्ट
30 नसीम खान चांदीवली
31 चंद्रकांत हंडोरे चेंबूर
32 झिशान सिद्दीकी वांद्रे पश्चिम
33 वर्षा गायकवाड धारावी
34 गणेश कुमार यादव सायन कोळीवाडा
35 अमीन पटेल मुंबादेवी
36 अशोक जगताप कुलाबा
37 माणिक जगताप महाड
38 संजय जगताप पुरंदर
39 संग्राम थोपटे भोर
40 रमेश बागवे पुणे कॅंटोन्मेंट
41 बाळासाहेब थोरात संगमनेर
42 अमित देशमुख लातूर शहर
43 अशोक पाटील निलंगेकर निलंगा
44 बसवराज पाटील औसा
45 मधुकरराव चव्हाण तुळजापूर
46 प्रणिती शिंदे सोलापूर मध्य
47 मौलाली सय्यद सोलापूर दक्षिण
48 ऋतुराज पाटील कोल्हापूर दक्षिण
49 पी एन पाटील साडोलीकर करवीर
50 डॉ. विश्वजीत कदम पलूस कडेगाव
51 विक्रम सावंत जत

[/info_list_item][/info_list][/single_tab][single_tab title=”मनसे” tab_id=”1569938437717-3-10″][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^62792|url^https://hwmarathi.in/wp-content/uploads/2019/10/58606399_2184471201644735_7524094958068826112_n.png|caption^null|alt^null|title^58606399_2184471201644735_7524094958068826112_n|description^null”]

क्रमांक
विधानसभा मतदारसंघ
उमेदवाराचे नाव
1
कल्याण ग्रामीण राजू पाटील
2 कल्याण पश्चिम प्रकाश भोईर
3 नाशिक पूर्व अशोक मुर्तडक
4 माहिम संदीप देशपांडे
5 हडपसर वसंत मोरे
6 कोथरुड किशोर शिंदे
7 नाशिक मध्य नितीन भोसले
8 वणी राजू उंबरकर
9 ठाणे अविनाश जाधव
10 मागाठाणे नयम कदम
11 कसबा पेठ अजय शिंदे
12 सिंदखेडा नरेंद्र धर्मा पाटील
13 नाशिक पश्चिम दिलीप दातीर
14 इगतपुरी योगेश शेवरे
15 चेंबूर कर्णबाळा दुनबळे
16 कलिना संजय तुर्डे
17 शिवाजीनगर सुहास निम्हण
18 बेलापूर गजानन काळे
19 हिंगणघाट अतुल वंदिले
20 तुळजापूर प्रशांत नवगिरे
21 दहिसर राजेश येरुणकर
22 दिंडोशी अरुण सुर्वे
23 कांदिवली पूर्व हेमंत कांबळे
24 गोरेगाव विरेंद्र जाधव
25 वर्सोवा संदेश देसाई
26 घाटकोपर पश्चिम गणेश चुक्कल
27 वांद्रे पूर्व अखिल चित्रे

[/info_list_item][/info_list][/single_tab][single_tab title=”शिवसेना” tab_id=”1569926119231-2-8″][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”24″][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^73336|url^https://hindi.hwnews.in/wp-content/uploads/2019/10/images-3.jpg|caption^null|alt^null|title^images (3)|description^null”]

क्रमांक
विधानसभा मतदारसंघ
उमेदवाराचे नाव
1 नांदेड राजश्री पाटील
2 मुरुड महेंद्र दळवी
3 हाडगाव नागेश पाटील अष्टीकर
4 मुंबादेवी पांडुरंग सकपाळ
5 भायखळा यामिनी जाधव
6 गोवंडी विठ्ठल लोकरे
7 एरंडोल पारोळा चिमणराव पाटील
8 वडनेरा प्रीती संजय
9 श्रीवर्धन विनोद घोसाळकर
10 कोपर पाचपाखाडी एकनाथ शिंदे
11 वैजापूर रमेश बोरनावे
12 शिरोळ उल्हास पाटील
13 गंगाखेड विशाल कदम
14 दापोली योगेश कदम
15 गुहागर भास्कर जाधव
16 अंधेरी पूर्व रमेश लटके
17 कुडाळ वैभव नाईक
18 ओवळा माजीवाडा प्रताप सरनाईक
19 बीड जयदत्त क्षीरसागर
20 पैठण संदीपान भुमरे
21 शहापूर पांडुरंग बरोला
22 नागपूर शहर अनिलभैय्या राठोड
23 सिल्लोड अब्दुल सत्तार
24 औरंगाबाद (दक्षिण) संजय शिरसाट
25 अक्कलकुवा आमिशा पाडवी
26 इगतपुरी निर्मला गावित
27 वसई विजय पाटील
28 नालासोपारा प्रदीप शर्मा
29 सांगोला शब्जी बापू पाटील
30 कर्जत महेंद्र थोरवे
31 घनसंगवी डॉ.हिकमत दादा उधन
32 खानापूर अनिल बाबर
33 राजापूर राजन साळवी
34 करवीर चंद्रदीप नरके
35 बाळापूर नितीन देशमुख
36 देगलूर सुभाष सबणे
37 उमरगा लोहारा ज्ञानराज चौगुले
38 दिग्रस संजय राठोड
39 परभणी डॉ. राहुल पाटील
40 मेहकर डॉ. संजय रेमुलकर
41 जालना अर्जुन खोतकर
42 कळमनुरी संतोष बांगर
43 कोल्हापूर उत्तर राजेश क्षीरसागर
44 औरंगाबाद (पश्चिम) संजय शिरसाट
45 चांदगड (कोल्हापूर) संग्राम कुपेकर
46 वरळी आदित्य ठाकरे
47 शिवडी अजय चौधरी
48 इचलकरंजी सुजीत मिकानेकर
49 राधानगरी प्रकाश आबिटकर
50 पुरंदर विजय शिवतारे
51 दिंडोशी सुनील प्रभू
52 जोगेश्वरी पूर्व रवींद्र वायकर
53 मागाठणे प्रकाश सुर्वे
54 गोवंडी विठ्ठल लोकारे
55 विक्रोळी सुनील राऊत
56 अणुशक्ती नगर तुकाराम काटे
57 चेंबूर प्रकाश फतारपेकर
58 कुर्ला मंगेश कुडाळकर
59 कलिना संजय पोतनिस
60 माहीम सदा सरवणकर
61 जळगाव ग्रामीण गुलाबराव पाटील
62 पाचोरा किशोर पाटील
63 मालेगाव दादा भुसे
64 सिन्नर राजाभाऊ वाजे
65 निफाड अनिल कदम
66 देवळाली योगेश घोलप
67 खेड आळंदी सुरेश गोरे
68 पिंपरी चिंचवड गौतम चाबुकस्वार
67 येवला संभाजी पवार
70 नांदगाव सुहास खांडे

[/info_list_item][/info_list][/single_tab][/ult_tab_element]