HW Marathi
महाराष्ट्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यापुढे केवळ बीएस-IV मानकांच्या वाहनांचीच नोंदणी होणार

उत्तम बाबळे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे बीएस-IV मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांची विक्री वाहन उत्पादक किंवा विक्री करता येणार नाही. वाहन नोंदणी प्राधिकारी यांनाही एक एप्रिल 2017 पासून बीएस-IV मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांची नोंदणी करता येणार नाही. तथापि, वाहनाची विक्री 31 मार्च 2017 ला अथवा त्यापूर्वी केली असेल, तर वाहन विक्रीचा पुरावा सादर केल्यावर मात्र अशी नोंदणी करता येईल, असे परिपत्रक राज्याच्या परिवहन आयुक्तालयाने केले आहे.
या परिपत्रकात म्हटले आहे की, केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम 115 मध्ये वाहनांच्या वायूप्रदूषण विषयक मानकांबाबत तरतूदी विहित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन (सिविल) मध्ये 29 मार्च 2017 रोजी बीएस-III वाहनांच्या नोंदणीबाबतही आदेश पारित केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता सर्व नोंदणी प्राधिकारी यांनी शनिवार 1 एप्रिल 2017 पासून बीएस-IV या वायूप्रदूषणाची मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या वाहनांची नोंदणी करू नये. तथापि जर 31 मार्च 2017 ला अथवा त्यापूर्वी बीएस-III मानकांची वाहने विकण्यात आली असतील तर वाहन विक्रेत्याने त्याबाबतचा पुरावा सादर केल्यास अशी वाहने नोंदणी करीता स्वीकारण्यात यावीत.
वाहन विक्रीच्या पुरावा म्हणून फॉर्म 21, इन्व्हाइस बील, विमा प्रमाणपत्र, तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचा विक्रीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शुक्रवार 31 मार्च 2017 ला अथवा त्यापुर्वी बीएस-III वाहनांची तात्पुरती नोंदणी केलेली असेल तर अशी वाहने नोंदणीसाठी स्वीकारता येतील. वाहनाचे उत्पादन महिना व वर्ष हे सदर वाहनास केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 126 अन्वये मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेद्वारे जारी केलेल्या मान्यता प्रमाणपत्रामध्ये उत्पादकाने घोषीत केलेल्या चेसीस कोडीफिकेशनवरुन पडताळणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशास अनुसरून संबंधित नोंदणी प्राधिकारी यांनी वरील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहनही राज्याचे अपर परिवहन आयुक्त स. बा. सहस्त्रबुद्धे यांनी केले आहे.

Related posts

सचिन वाझे अनिल देशमुखांना एकदाच भेटले, देशमुखांच्या वकिलांचा दावा

News Desk

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व दुकाने सोमवारपासून सुरू करणार!

News Desk

“निवडणुकीतील आमिषाला राजेश कदम बळी पडले असावेत” –  राजू पाटील

News Desk