HW Marathi

Tag : वाहकांवर

महाराष्ट्र

ज्येष्ठांना ‘आधार’सक्ती

News Desk
कोल्हापूर |ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टीचा प्रवास अर्ध किंमतीत असतो त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांचे ओळखपत्र आवश्यक आहे. मात्र आता ज्येष्ठांना सवलतीसाठी अचानक आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. सवलतीसाठी...